Hướng dẫn học nghề - Nghịch Thủy Hàn

Nghề nghiệp hay kỹ năng sinh hoạt của nhân vật đóng vai loại trong trò chơi, khó khăn nhất là nghề làm ra hoa màu và chế tạo, nhiều khi lặp lại đơn điệu, khiến cho người chơi muốn treo máy.
(trồng trọt, chăn nuôi, lấy quặng, hái thuốc, câu cá, nấu nướng, sản xuất, chế dược, công tượng)

Nhưng ở 《 Nghịch Thủy Hàn 》 nghề nghiệp thật khác.
Câu cá - Nghịch Thủy Hàn - Nghề nghiệp

《 Nghịch Thủy Hàn 》 Kỹ năng sinh hoạt, bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, lấy quặng, hái thuốc, câu cá, nấu nướng, sản xuất, chế dược, công tượng chín loại, người chơi có thể học tập tất cả sinh hoạt kỹ năng, nhưng lựa chọn một hai dạng tiến hành học sâu để tối ưu nhất cách làm và thành nghề nghiệp chính yếu.

Nghề nông - Nghịch Thủy Hàn

《 Nghịch Thủy Hàn 》 Hệ thống kỹ năng sinh hoạt, chú trọng trải nghiệm mỗi lần chơi, tăng khảo nghiệm để giảm đơn điệu, đồng thời chế tạo kèm chút vận khí cũng ảnh hướng đến tâm tư người chơi, thay cho sự buồn thẻ của thu thập. Làm chế tạo hấp dẫn và thú vị hơn vài phần.

Sắc thuốc
Nghề dược - Nghịch Thủy Hàn


Tỷ như kỹ năng chế dược,lúc sắc nấu chén thuốc, sẽ xuất hiện một khảo nghiệm nhỏ, nắm giữ độ lửa mới có thể chế ra chén thuộc thượng cấp. Nắm giữ lửa, không chỉ đơn giản là làm nóng, còn phải thay đổi giá trị hỏa lực, lúc tăng lúc giảm mới đạt hiệu quả hoàn mỹ xem như diệu thủ lang trung.
Cất rượu
Nghề nấu rượu - Nghịch Thủy Hàn


Xem ra tại 《 Nghịch Thủy Hàn 》 còn có cơ quan làm một xe thuốc, hẳn là không đùa đâu, loại này đối thao tác yêu cầu làm bằng tay cả, cũng quyết định 《 Nghịch Thủy Hàn 》 sản phẩm nghề nghiệp tuyệt đối sẽ không dễ dàng, nhất là thượng đẳng phẩm chất càng là khó được, nếu được món đó, hẳn giá trị liên thành.


Câu cá


Mà tại sinh hoạt kỹ năng chi tiết rèn luyện bên trên, thì có thể nhìn xem 《 Nghịch Thủy Hàn 》  câu cá, người chơi tại cá cắn mồi lúc, cần căn cứ cá chủng loại, đến quyết định sử dụng bao lớn lực đạo cùng tần suất nhắc tới tuyến thu cần. Nếu như lực đạo quá lớn, sẽ kéo đứt dây câu đều xem trọng lực văng; Nếu như khí lực dùng nhỏ, tự nhiên sẽ bị con cá tránh thoát, mình cũng bị đã kéo xuống nước.

Câu cá


《 Nghịch Thủy Hàn 》 Sinh hoạt kỹ năng, cơ hồ đều có thể tại mình mười vạn bình đại trang viên bên trong thể nghiệm. Tỷ như, người chơi có thể đem trang viên nhà mình  khai khẩn thành mảng lớn đồng ruộng hoặc nông trường.

Tự do kiến tạo


Tại 《 Nghịch Thủy Hàn 》 Bên trong nông phu cũng không đơn giản, trong đó trọng yếu nhất chính là muốn tưới tiêu hợp lý, lúa nước cần đắp bờ bảo đảm nước, mà lúa mạch thì đến phơi ruộng phòng lụt, nếu không thực thảm hại khi phải thu hoạch, chân thực cũng tràn ngập niềm vui thú. Càng chân thực chính là làm ruộng cũng phải nhìn trời thu, vận khí tốt mưa thuận gió hoà có thể mang đến thu hoạch lớn, nếu là vận khí không tốt gặp gỡ nạn hạn hán hoặc là sương giá, vậy cũng chỉ có thể trông mong uống gió tây bắc.

Cây nông nghiệp


Mà kinh doanh nông trại nhà mình, càng gặp thời thỉnh thoảng chăm sóc súc vật, dê bò nhóm ngoại trừ cần ăn no, cảm xúc cũng rất trọng yếu, thường ngày vuốt ve rất có tất yếu, thậm chí ngẫu nhiên cho chúng nó diễn tấu điểm từ khúc cũng không quá đáng.


Đàn gảy tai trâu


Đồng thời, khi sinh hoạt kỹ năng thu thập hoặc chế tạo, người chơi còn có thể ngẫu nhiên  gặp được một chút phát động trò chơi nhỏ, nắm chặt thời gian hoàn thành trò chơi nhỏ, sẽ thu hoạch được thu hoạch bất ngờ. Bước kế tiếp, sinh hoạt kỹ năng khả năng sẽ còn phát động một chút đặc thù kỳ ngộ, để ngươi mỗi một lần sử dụng sinh hoạt kỹ năng lúc, đều tràn ngập ngẫu nhiên lí thú


Cắt cỏ nuôi súc vật


《 Nghịch Thủy Hàn 》 Có được một cái gia viên, trong đó sinh hoạt cách chơi tự nhiên cũng vui vẻ thú nhiều hơn, trước mắt 《 Nghịch Thủy Hàn 》

Đại trang viên
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét